Čebelarska oprema / EKO VOJA , RODNA VOJA PANJI

Eko voja panji

100 €

EKO VOJA , RODNA VOJA PANJI

Po naročilu izdelujem in prodajam EV panje za čebele iz tehnično sušenega lesa .
Prednosti za čebelarjenje z Eko Voja (EV) panjem:
• Panj po meri družine
• Zaradi majhnosti posameznega elementa je izredno poenostavljeno delo s panji (še posebej primerno za starejše, ženske, otroke v čebelarje s težavami v hrbtu)
• Kratka pot do odlaganja medu (za čebele)
• Panj je zračen - čebele ne rojijo zaradi utesnjenosti.
• Ekološko čebelarjenje
• Družine lahko zazimimo na toplo stavbo (manjša poraba hrane, bolje prezimijo)!
• Z uporabo matične rešetke omejimo matici zaleganje na eno ali dve nakladi

Kaj prinaša čebelarju:
• Enostavnost prekladanja (polna naklada tehta le 10 kg)
• 20-70% večjo donosnost medu pri kratkotrajnih pašah
• Možnost pridelave sortnega medu
• Čebele so mirne, v EV in RV panjih ne rojijo
• Možnost ekološkega čebelarjenja (brez satnic)
• Ob koncu paše naredimo iz ene družine več rezervnih družin za svoje potrebe ali za prodajo

ev panj 4
ev panj 3
ev panj 2